Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PANEL 6: Polskie czasopisma i serie przekładoznawcze. Historia - recepcja - wyzwania - ODWOŁANY

Prowadzący: prof. dr hab. Lech Zieliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Głównym celem tej sekcji byłoby zarówno pokazanie wielości, różnorodności i ciągłości naukowych działań przekładoznawców polskich, jak i uświadomienie środowiska przekładoznawczego oraz poza przekładoznawczego o faktycznym stanie rzeczy w tym zakresie. Zaproponowana sekcja mieści się w całej rozciągłości w zaproponowanej przez organizatorów tematyce, a w szczególności w punkcie poświęconemu zagadnieniu gromadzenia, strukturyzacji, systematyzacji i utrwalania wiedzy przekładoznawczej: podręczniki,  encyklopedie, słowniki, antologie przekładu/ tłumaczy/terminologii/ kierunków przekładoznawczych(koncepcje i metodologie).Pierwszy człon (historia) winien zwrócić uwagę na ciągłość podejmowanych inicjatyw i ich obecność w przestrzeni nauki polskiej już od przeszło trzydziestu lat. Punkt drugi (recepcja) pozostaje w związku z upowszechnianiem wyników badań naukowych i ich wykorzystywaniem do kolejnych badań, prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich. Zdaję sobie sprawę, że recepcja jest pojęciem dużo szerszym, niemniej tak szeroka formuła pozwoli referentom na wybranie takich aspektów, które z ich perspektywy są najbardziej czytelne czy też najbardziej uchwytne. Istotą punktu trzeciego (wyzwania) byłoby wskazanie na wszelkie problemy pojawiające się zarówno w związku ze zmianami w przestrzeni szkolnictwa wyższego w Polsce, parametryzacją, przypisywaniem czasopism do dyscyplin, braku samodzielnego statusu przekładoznawstwa jako dyscypliny naukowej, jak również dyskusja nad dobrymi praktykami i dynamiką koniecznych zmian w zakresie poprawiania jakości czasopism.

 

Czekamy na zgłoszenia pojedynczych referatów do panelu przez system [szczegóły w zakładce “Rejestracja”] do dnia 30.04.2020.