Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PANEL 11: Różnorodność metodologiczna w badaniach nad przekładem ustnym, pisemnym i audiowizualnym

Prowadzące: dr hab., prof. UAM Agnieszka Chmiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab., prof. UAM Bogusława Whyatt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Agnieszka Szarkowska (Uniwersytet Warszawski)

 

Współczesne badania przekładoznawcze wykraczają daleko poza tekstową analizę tekstu źródłowego i docelowego. Coraz częściej badacze-przekładoznawcy sięgają po nowoczesne technologie, by zweryfikować dotychczasowe teorie w badaniach empirycznych, uzyskać nową perspektywę czy odpowiedzieć na nowe pytania badawcze. Celem niniejszej sesji referatowej jest ukazanie różnorodności metodologicznej we współczesnych badaniach nad przekładem ustnym, pisemnym i audiowizualnym. Sesja kierowana jest do całej społeczności przekładoznawczej: chcemy podzielić się doświadczeniami, zaprezentować dobrze już ugruntowane i bardziej nowatorskie metody badawcze dotyczące zarówno samego procesu tłumaczenia, jak i jego produktu. Interdyscyplinarny trend w badaniach nad przekładem (Snell-Hornby 1988), rozwój badań procesualnych (Jakobsen 2017) i coraz większa dostępność nowych narzędzi badawczych, takich jak okulografia czy EEG, przyczyniły się do stworzenia całego wachlarza metod, dzięki którym możemy poszerzać naszą wiedzę na temat przekładu ustnego, pisemnego i audiowizualnego. Nowe narzędzia pozwalają zobaczyć na przykład, jak poprawia się pamięć tłumaczy konferencyjnych w wyniku doświadczenia (Chmiel 2018), czy tłumaczenie na inny język rzeczywiście jest trudniejsze od przekładu wewnątrzjęzykowego (Whyatt i in. 2016), czy też jakie aspekty tekstu źródłowego zwiększają obciążenie kognitywne tłumaczy opracowujących napisy na żywo (Szarkowska i in. 2017). Do udziału w sesji zapraszamy autorów referatów o następującej tematyce:

‒ Prezentacja metody badawczej wykorzystywanej w tłumaczeniu ustnym, pisemnym lub audiowizualnym (np. korpusy, okulografia, testy psychometryczne, protokoły retrospektywne, przewodnictwo skórne).

‒ Prezentacja badań eksperymentalnych i obserwacyjnych.

‒ Przedstawienie zakończonego, trwającego lub planowanego projektu badawczego.

‒ Wykorzystanie narzędzi i testów statystycznych.

‒ Badania procesu przekładu lub tłumaczenia jako produktu. Do czynnego udziału w sesji zapraszamy też młodych przekładoznawców, którzy chcieliby przedstawić propozycje swoich projektów badawczych i uzyskać cenną informację zwrotną od bardziej doświadczonych kolegów.

 

Bibliografia:

  • Chmiel, A. (2018). In search of the working memory advantage in conference interpreting-Training, experience and task effects. International Journal of Bilingualism, 22(3): 371-384.
  • Jakobsen, Arnt. L. (2017). Translation Process Research. In The Handbook of Translation and Cognition edited by John W. Schwieter and Aline Ferreira, (pp. 19-49). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons.
  • Snell-Hornby,M. (1988). Translation Studies: An integrated approach. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
  • Szarkowska, A., Dutka, Ł., Krejtz, K., and Pilipczuk, O. (2017). Respeaking crisis points. An exploratory study into critical moments in the respeaking process. In Audiovisual Translation –Research and Use edited by M. Deckert, (pp. 179-201). Bern: Peter Lang.
  • Whyatt B., K. Stachowiak andM. Kajzer-Wietrzny. (2016). Similar and different: Cognitive effort and rhythm in translation and paraphrasing. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 52(2), Special issue on Language Processing in Translation, pp. 175–208.

 

Czekamy na zgłoszenia pojedynczych referatów do panelu przez system [szczegóły w zakładce “Rejestracja”] do dnia 30.04.2020.