Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Kongresu Polskiego Przekładoznawsta

I KONGRES POLSKIEGO PRZEKŁADOZNAWSTWA

KONCEPCJE – METODOLOGIE – DZIAŁANIA

Kraków, 19-21 maja 2022

 

Polskie przekładoznawstwo to rozległa, wewnętrznie zróżnicowana, wielowymiarowa, otwarta i aktywna przestrzeń badawcza, zaskakująca nie tylko bogactwem i samoświadomością własnej historii, mnogością konceptów metodologicznych, szerokością perspektyw oraz różnorodnością i precyzją narzędzi analitycznych, ale także dynamizmem działań ukierunkowanych na reintegrację historycznie rozproszonych dziedzin wiedzy oraz wzrastającym prestiżem we współczesnej humanistyce.

 

Zapraszamy do udziału w pierwszym Kongresie Polskiego Przekładoznawstwa, który stawia sobie za cel uwidocznienie i docenienie aktywności polskich środowisk przekładoznawczych. Kongres będzie okazją do spotkania badaczy przekładu reprezentujących różne dyscypliny i szkoły z ośrodków naukowych całego kraju. Pozwoli na wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy, odnalezienie nowych obszarów i możliwości wspólnego działania oraz międzydyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej konsolidacji, zapewniającej podniesienie efektywności realizacji projektów badawczych, a tym samym ich międzynarodowej konkurencyjności.

 

Nadrzędnym celem Kongresu jest diagnoza aktualnego stanu polskiego przekładoznawstwa i zarazem prognoza kierunków i dynamiki rozwoju dyscypliny. Chcemy stworzyć szerokie forum prezentacji i konfrontacji profesjonalnych kompetencji, dróg badawczego postępowania oraz poglądów na temat statusu, miejsca, roli, zadań, metod i przedmiotu przekładoznawstwa we współczesnej humanistyce, najintensywniej eksplorowanych, pożądanych i akceptowalnych w środowisku kierunków badań przekładoznawczych, dogmatów i kwestii spornych współczesnego przekładoznawstwa, a także jego sytuacji instytucjonalnej: form organizacji badań i perspektyw rozwoju, programów dydaktycznych oraz aktualnych inicjatyw i przedsięwzięć.

 

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich ośrodków, w których prowadzone są badania nad różnorakimi aspektami przekładu. Zależy nam na obecności delegatów z całego kraju. W ramach Kongresu przewidujemy wykłady plenarne, sesje referatów, a także dyskusje plenarne poświęcone istotnym problemom polskiego przekładoznawstwa, w tym rozwojowi kadr i kształceniu doktorantów.

 

 

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.