Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PANEL 9: Tłumaczenia multimedialne: wyzwania rozwojowe, badawcze i metodologiczne

Prowadzący: dr hab. Aleksy Kucy (Uniwersytet Łódzki)

 

Postęp technologiczny i naukowy XX wieku był głównym czynnikiem, który wprowadził cywilizację ludzką na nowy poziom rozwoju, który nie ominął także dziedziny przekładu. Obecnie swoją największą dynamikę rozwoju przeżywa przekład audiowizualny (AVT). Świat jest już przyzwyczajony do tego, że z każdym rokiem pojawiają się nowe środki przekazu treści multimedialnych. Owe zmiany obejmują zarówno media, format, jak i środki przekazu cyfrowego, wizualizacji graficznej i wyświetlania materiałów wideo. Wszystko to powoduje, że dziedzina tłumaczenia audiowizualnego co roku wzbogaca się o nowe rodzaje strategii tłumaczeniowych w oparciu o nowe środki przekazu informacji, nowe rozwiązania komunikacyjne, gdzie sztuczna inteligencja odgrywała coraz większą rolę. Warto przy tym zaznaczyć, że choć światowej sławy lingwiści i translatorzy zdążyli już rozpracować kluczowe aspekty teoretyczne funkcjonowania AVT, to w dziedzinie metodologii nauczania i ideologii jego rozwoju mamy obecnie dużo luk poznawczych. Zjawisko to tłumaczy się właśnie wspomnianym postępem, jaki dokonał się w dziedzinie technologii produkcji i dystrybucji audiowizualnej. Można wręcz śmiało powiedzieć, że dziś każdy kierunek neofilologiczny nie może już obejść się bez nauczania AVT, jako najbardziej dynamicznie rozwijającej się dyscypliny, bez której nowoczesny przekład po prostu nie istnieje. Nauczanie tłumaczenia audiowizualnego, oprócz kształtowania wyłącznie specyficznych kompetencji wymaganych w dziedzinie AVT, rozwija również wszystkie inne umiejętności neofilologa, poszerzając zakres jego wiedzy językowej, a także kształtując jego kompetencje komunikacyjne i tłumaczeniowe. Wyzwania związane z teorią i metodologią AVT, które stoją przed współczesnym przekładoznawstwem, dyktują potrzebę coraz większego angażowania się w badania rozwojowe i pogłębiania wiedzy metodologicznej z powyższego zakresu. Sekcja Tłumaczenia multimedialne: wezwania rozwojowe, badawcze i metodologiczne jest właśnie odpowiedzią na tego rodzaju wyzwania. Tematy wystąpień tego modułu powinny być poświęcone zagadnieniom związanym z dziedziną badań nad tłumaczeniami audiowizualnymi i multimedialnym i w zakresie opisanych zjawisk, zwłaszcza dubbingu, napisów, tłumaczeń lektorskich, tłumaczeń gier wideo, tłumaczeń wideo-konferencji, tłumaczeń aplikacji, tłumaczeń interaktywnych stron www, sztuczną inteligencją w przekładzie ustnym i pisemnym. Ważną domeną badań tego obszaru naukowego są strategie i techniki nauczania AVT na kierunkach neofilologicznych w Polsce i na świecie.

Bibliografia:

 • Díaz Cintas, J. (2009). New trends in audiovisual translation. Briston, UK: Multilingual Matters.
 • Orero, P. (2004). Topics in audiovisualtranslation. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co.
 • Gambier, Y. and Doorslaer, L. (2013). Handbook of Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Franco, E., Matamala, A. and Orero, P. (2010). Voice Over Translation: An Overview. Bern: Peter Lang.
 • Garcarz, M. and Dybiec, J. (2007). Przekład slangu w filmie. Kraków: Tertium.
 • Hendrykowski, M. (1984). Z problemów przekładu filmowego [IN] Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, Wrocław: Ossolineum.
 • Jakobson, R. On Linguistic Aspects of Translation. [IN] Brower, R. (1959). On translation. Cambridge: Harvard University Press.
 • Sikora, I. (2013). Dubbing filmów animowanych. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ.
 • Tomaszkiewicz, T. (2006). Przekład audiowizualny, Warszawa: PWN.
 • Gambier, Y. The position of audiovisual translation studies. [IN] Gambier, Y. and Doorslaer, L. (2013). Handbook of Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Горшкова, В. (2006). Перевод в кино. Иркутск: ИГЛУ.Корнаухова, Н. Аудиовизуальный перевод в условиях новой технологической реальности. [IN] Бутакова, Е., ред. (2016).
 • Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. Москва: Интернаука.

 

Czekamy na zgłoszenia pojedynczych referatów do panelu przez system [szczegóły w zakładce “Rejestracja”] do dnia 30.04.2020.