Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PANEL 7: Między językiem zdominowanym a dominującym. Przekład a postkolonializm

Prowadzące: dr hab. Hanna Makurat-Snuzik (Uniwersytet Gdański), prof. dr Renata Makarska (Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji)

 

Przedmiotem badań postkolonialnych stał się w ostatnich dziesięcioleciach również przekład (m.in. Spivak, Basnett, Tymoczko), a dokładniej „nierówne relacje władzy między kulturami” i między językami, relacja dominacji i zdominowania w działalności tłumaczeniowej. W proponowanym panelu chcemy zapytać o to, co się wydarza w przekładzie między językiem dominującym (dominierte Sprache, dominant language) a językiem zdominowanym (dominierte Sprache, dominated language) –na przykładzie rodzimym, spoglądając na status przekładów z języków/kultur regionalnych czy mniejszościowych: kaszubskiego, śląskiego, łemkowskiego czy romskiego. Nie zamierzamy skupiać się tylko na zagadnieniach samego procesu translacji, lecz chcemy wziąć pod uwagę również całe pole translacyjne: (pozycję) tłumaczy przekładających z języków zdominowanych (lub na te języki), rozwój wydawnictw, księgarń, grupę czytelników, do których kierowane są publikacje, i oczywiście kontekst prawny, w który wpisuje się ta działalność translatorska. Zwykle głównym celem przekładów na języki zdominowane nie jest pozyskiwanie nowych czytelników nie znających języka źródłowego, ale podniesienie prestiżu (symbolicznego kapitału) języka docelowego i wzbogacenie jego kultury, literatury i środków językowych. Przekłady z języków zdominowanych (regionalnych, mniejszościowych) na języki dominujące są zaś wykonywane stosunkowo rzadko i jedynie w niewielkim stopniu przyczyniają się do rozprzestrzenienia rodzimej regionalnej czy mniejszościowej literatury w języku dominującym ze względu na niewielkie zainteresowanie potencjalnych odbiorców twórczością kultur zdominowanych.

Czekamy na zgłoszenia pojedynczych referatów do panelu przez system [szczegóły w zakładce “Rejestracja”] do dnia 30.04.2020.