Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PANEL 5: Transfer i negocjacja pojęć we współczesnym przekładoznawstwie

Prowadzący: dr Gabriel Borowski (Uniwersytet Jagielloński)

 

Na przestrzeni ostatnich parunastu lat dostrzec można dokonujący się w światowym przekładoznawstwie zwrot ku odmiennym, kulturowo i językowo specyficznym konceptualizacjom przekładu, w szczególności stanowiącym alternatywę dla dorobku teoretycznego Globalnej Północy. O rosnącej roli pluralizmu poznawczego we współczesnej translatologii świadczą publikacje takie jak dwutomowy zbiór Translating Others (Hermans 2006) czy wydany niedawno World Atlas of Translation (Gambier, Stecconi 2019), a także coraz liczniejsze monografie poświęcone m.in. myśli południowoamerykańskiej, azjatyckiej i afrykańskiej. Jednocześnie, pomimo rozszczelnienia korpusu teoretycznego, a także coraz większej liczby opracowań dotyczących znaczenia przekładu w procesie wytwarzania i obiegu wiedzy właściwej różnym dyscyplinom stosunkowo niewiele uwagi poświęcono roli zjawisk tłumaczeniowych w procesie powstawania i cyrkulacji dyskursu samego przekładoznawstwa, co stanowi swego rodzaju „ślepą plamkę” (samoświadomej skądinąd) dyscypliny. Międzynarodowa społeczność translatologów czerpie wszak obficie z  — powstającego w większości w języku angielskim — korpusu teoretycznego w celu analizy zjawisk w ramach poszczególnych językowo-kulturowych specjalizacji oraz korzysta z pojęć ukutych na lokalnym gruncie w celu publikacji wyników badań w językach obcych, często nie zwracając przy tym uwagi na dokonującą się nieprzystawalność i refrakcję pojęć takich jak m.in. „manipulacja” (Lefevere), „przeżycie” (Benjamin) lub „antropofagia” (de Campos). Zagadnienie to zdaje się szczególnie istotne z perspektywy przekładoznawstwa polskiego, jako że dynamicznemu rozwojowi dyscypliny zdaje się towarzyszyć stosunkowo niewielka liczba przekładów i krytycznych opracowań tekstów teoretycznych na język polski. Niniejszy panel stanowi zaproszenie do refleksji nad zjawiskami takimi jak m.in. przekład i refrakcja pojęć translatologicznych, problematyka przekładu dyskursu przekładoznawczego, budowanie lokalnego kanonu teoretycznego i status angielszczyzny jako lingua franca współczesnego przekładoznawstwa. 

Czekamy na zgłoszenia pojedynczych referatów do panelu przez system [szczegóły w zakładce “Rejestracja”] do dnia 30.04.2020.