Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PANEL 3: Biografia translatorska w centrum badań - między przekładoznawstwem a biografiką

Prowadzący: dr hab. Markus Eberharter (Uniwersytet Warszawski)

 

W nawiązaniu zarówno do już klasycznych współczesnych tekstów przekładoznawczych o „pojęciu” i „przedmiocie” tak zwanych „Translator Studies“ (A. Chesterman) oraz do postulatu „uczłowieczenia” historii przekładu (A. Pym), jak i do powstających w różnych krajach leksykonów tłumaczy (Szwecja, RFN i in.), ten panel poświęcony byłby badaniom nad osobą i osobowością oraz biografią tłumacza, które w ostatnich latach prowadzone są w różnych ośrodkach w Polsce lub za granicą.

Jednym z celów panelu byłaby refleksja teoretyczna i metodologiczna dotycząca biografiki translatorskiej. Kluczowe wydaje się przy tym pytanie, na ile badania biografii tłumaczy prowadzą do lepszego zrozumienia ich poszczególnych przekładów i czy można w związku z tym zakładać (bez-)pośredni związek pomiędzy życiem a dziełem translatorskim danego tłumacza. Szczególnego znaczenia nabiera ta kwestia, jeżeli tłumacza pojmujemy jako kogoś, kto na kanwie kulturowych, społecznych lub historycznych uwarunkowań, w których sam się porusza, podejmuje decyzje, które dzieła i w jakim kształcie wejdą do kultury docelowej. W związku tym pojawia się pytanie o sposób, w jaki można uchwycić osobę danego tłumacza oraz opisać jego biografię. Czy przekładoznawstwo mogłoby w tym zakresie skorzystać z wniosków współczesnej biografiki, która słusznie zwraca uwagę na zasadniczą niejednoznaczność biografii jako gatunku oraz na kluczowe zagadnienia, związane z pisaniem biograficznym, jak np. immanentna fikcjonalność biografii oraz reprezentacja faktów w narracji biograficznej, konstrukcja i referencjalność tej ostatniej itd. Na podstawie jakich materiałów można zatem w konkretnych badaniach pokusić się o ustalenie, jakim tłumaczem była dana osoba, jak pojmowała siebie w tej roli oraz jak była postrzegana przez współczesnych lub potomnych itd.

Zapraszamy referaty zarówno odnoszące się do wymienionych kwestii metodologicznych i teoretycznych, jak i dyskutujące te kwestie na przykładach poszczególnych tłumaczy i przedstawiające np. życiorys oraz dzieło translatorskie danej osoby.

 

Czekamy na zgłoszenia pojedynczych referatów do panelu przez system [szczegóły w zakładce “Rejestracja”] do dnia 30.04.2020.