Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PANEL:15 Zagadnienia językoznawcze w badaniach nad przekładem

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Punktem wyjścia nad zagadnieniem frazeologii i paremiologii w relacjach przekładowych winna być refleksja nad specyfiką odtwarzalnych struktur wielowyrazowych, które stanowią w istocie centrum zasobów leksykalnych języka. We współczesnym językoznawstwie już od kilkudziesięciu lat toczy się żywa dyskusja nad statusem szeroko rozumianej frazeologii także w ujęciu międzyjęzykowym, co przedmiot owej dyskusji sytuuje w świetle problematyki tłumaczenia jednostek frazeologicznych oraz zagadnień leksykograficzno-przekładowych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

W proponowanej sesji tematycznej chcemy przyjrzeć się jednostkom frazeologicznym i paremicznym w kontekście procesu tłumaczenia z punktu widzenia ich trzech podstawowych parametrów: semantycznego, formalnego i funkcjonalnego. Kolejnym zagadnieniem do omówienia i wymagającym pogłębionej dyskusji jest problem potencjalnej i realnej ekwiwalencji frazeologicznej i paremiologicznej. Kwestia ta prowadzi wprost do problemu źródeł ekwiwalencji frazeo- i paremiologicznej (zastosowanie w tłumaczeniu słowników dwu- i wielojęzycznych, tekstów autonomicznych, dwutekstów i wielotekstów, serii przekładowych, korpusów) oraz kryteriów i metod jej ustalania. Intensywny rozwój komunikacji elektronicznej otwiera z kolei nową przestrzeń badawczą, jaką jest tłumaczenie automatyczne oraz zagadnienie jego jakości w odniesieniu do ustabilizowanych struktur wielowyrazowych. Sesja tematyczna frazeologia i paremiologia w relacjach przekładowych nie ogranicza się wyłącznie do tekstów użytkowych. Spektrum badawcze w odniesieniu do frazeologii i paremiologii powinno objąć również sferę tekstu artystycznego, hipertekstu i e-tekstu.    

 

Czekamy na zgłoszenia pojedynczych referatów do panelu przez system [szczegóły w zakładce „Rejestracja”] do dnia 30.04.2020.